A CSBK a clevelandi magyar cserkészcsapatok fenntartó testülete.

A Cserkész Barátok Köre az Ohio államban egy hivatalos adómentes 501(c)(3) egyesület. Adományok a CSBK-hoz az adóból levonhatók.

Minden adomány hozzásegít a csapatok mindennapi költségeit fedezni.

A Cserkész Barátok Körének (#52064) jóváhagyása van, hogy adományozó megnevezéseket kapjon a United Way kampányokon keresztül.

**********************

A CSBK vezetői

Horváth Mihály, elnök
Szigeti Lajos, alelnök
Tábor-Fricke Andrea, pénztáros
Slattery Irén, titkár
Nádas Tas, titkár
Fördös Márta, ellenőr
Györky Judit, ellenőr
Jasper Ferenc, jegyző
ifj. Gráber István, vagyonőr

Beosztások
Bedy Balázs, tiszteletbeli elnök
Balássy Erzsébet, bál elnök
Györkyné Anna Mária, cs.ebéd koordinátor
Györky József, cserkészház pk.
Szigeti János, tanya pk.
Gulden Julianna, "Jó munkát!", szerkesztő

Alapszabály

A CSBK Alapszabálya itt olvasható.

 

Az egyesület célja

A magyar származású cserkészek szervezeteit, és a cserkészet elveit támogatni.
A clevelandi magyar származású cserkészek számára intézményeket létesíteni, fenntartásukról gondoskodni. Ilyen intézmények: cserkészotthonok, cserkészparkok, vizitelep, cserkészkönyvtár, stb.
Az egyes intézményeket a választmány által felkért és megbízott intézmény-parancsnok   irányítja. Az intézmény-parancsnok a választmánynak felelős és tesz negyedévenként jelentést.
Lehetőséget nyújtani, mint fenntartó egyesület, magyar származású cserkészcsapatok fenntartására, vagy már meglevő cserkészcsapat fenntartó testületi tisztségének vállalásával annak működését biztosítani.

 

A  Cserkésztörvények

1.  A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.
2.  A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának, embertársainak és a magyarsághoz tartozik.
3.  A cserkész ahol tud, segít.
4.  A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
5.  A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
6.  A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
7.  A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
8.  A cserkész vidám és meggondolt.
9.  A cserkész takarékos.
10.  A cserkész testben és lélekben tiszta.

 

A  Cserkészfogadalom 

Én, _______(neved)____________ fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, Hazámnak, embertársaimnak és a magyarságnak tartozom.  Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek.  Ismerem a cserkésztörvényt, és azt mindenkor megtartom.

Ez a lap olvasható / Also available in: English