A CSBK Alapszabálya itt olvasható.

Az egyesület célja

A magyar származású cserkészek szervezeteit, és a cserkészet elveit támogatni.

A clevelandi magyar származású cserkészek számára intézményeket létesíteni, fenntartásukról gondoskodni. Ilyen intézmények: cserkészotthonok, cserkészparkok, vizitelep, cserkészkönyvtár, stb.

Az egyes intézményeket a választmány által felkért és megbízott intézmény-parancsnok   irányítja. Az intézmény-parancsnok a választmánynak felelős és tesz negyedévenként jelentést.

Lehetőséget nyújtani, mint fenntartó egyesület, magyar származású cserkészcsapatok fenntartására, vagy már meglevő cserkészcsapat fenntartó testületi tisztségének vállalásával annak működését biztosítani.

 

A  Cserkésztörvények

1.  A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.

2.  A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának, embertársainak és a magyarsághoz tartozik.

3.  A cserkész ahol tud, segít.

4.  A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.

5.  A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.

6.  A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.

7.  A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.

8.  A cserkész vidám és meggondolt.

9.  A cserkész takarékos.

10.  A cserkész testben és lélekben tiszta.

 

A  Cserkészfogadalom

Én, _______(neved)____________ fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, Hazámnak, embertársaimnak és a magyarságnak tartozom.  Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek.  Ismerem a cserkésztörvényt, és azt mindenkor megtartom.