Az ünneplőbe öltözött vendégsereget Strober László és felesége Ilona köszöntötte a 64. Magyar Cserkészbálon. A CSBK múltunk alapvető tradícióit megtartva törekszik jövőt építeni a felnövekvő generációknak. A cserkészmozgalom hitre és természetszeretetre való nevelése a magyarság örökségének megőrzéséhez járul hozzá. Két és fél év után végre felcsendült a bál megnyitóján a cserkészinduló. A cserkészek apraja és nagyja joggal és büszkén húzza ki magát, ha arról van szó, hogy a 70. születésnapját ünneplő clevelandi cserkészmozgalom elsőként jött létre Észak-Amerikában.

Tábor Fricke Andrea és Szigeti Lajos a bál főszervezői. Elsőként őket szólította meg Baki Tibor, a Cserkész Rádió/TV tudósítója. 2, 5 fél év szünet után majdnem 200-an ünnepeltek. Az est fénypontja minden alkalommal az elsőbálozók bemutatása, ez idén sem volt másképp. Külön megtiszteltetést jelentett a CSBK számára, hogy körükben üdvözölhették Magyarország Chicagó-i Főkonzulátusának főkonzulját, Kovács Tamást. A diaszpóra közösség díjazásra érdemes tagjairól bizonyára hosszú listát lehetne írni. Az életreszóló cserkész tevékenységéért járó Csodaszarvas-Díjat Mészáros Andreának ítélte oda a CSBK, a kiváló cserkészvezetők közül pedig Csajka Tamás lett díjazott. A cserkész közösség előtt ünnepélyesen bemutattak három fiatal lányt, Halácsy Rékát, Pigniczky Enesét és Túróczi Kingát. Már több mint egy évtizede aktívan cserkészkednek, ezzel a mérföldkővel pedig a cserkész közösség teljes jogú felnőtt tagjai lettek. A bál nem jöhetett volna létre Balássy Erzsébet, a Cserkészbál elnöke nélkül, a nyitótánc koreográfiája pedig Solomon Ilona munkáját dicséri. Horváth Mihály sajnos betegség miatt nem tudott részt venni, de a CSBK elnökeként az előkészületek minden fázisát koordinálta.

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke Kovács Tamás tolmácsolásában arany érdemkereszttel köszönte meg Pigniczky Eszter cserkészvezető tiszt áldozatos munkáját. Az elismerést a Külföldi Magyar Cserkészszövetségben végzett tevékenységéért, és a diaszpóra fiataljainak identitás megőrzéséért érdemelte ki. Főkonzul úr első benyomása a bálról rendkívül pozitív. Hozzátette, hogy a clevelandi rendezvényeken mindig kiváló szervezést tapasztal, aktív magyarsággal találkozik. Úgy véli, hogy a cserkészetnek a mai rohanó világunkban egy nagyon fontos feladata van, a fiatalokat kiragadja az internet világából, és a személyes emberi kapcsolatokat, igazi értékeket szeretteti meg velük.

Pigniczky Eszti szüleinek ajánlotta a kitüntetést, akik új országba kényszerülve a magyarságszolgálatra szentelték életüket, és neki ebben példát mutattak. Ugyanennyire hálás cserkész elődeinek, azoknak a magyaroknak, akiktől a közösségvezetést átvette, akik létrehozták az egyesületeket, és megépítették a templomokat. “Mienk közösen ez a dicsőség: a cserkészcsaládunké, a clevelandi magyarságé és a diaszpórában lévő magyaroké.” Beszédében kiemelte, hogy a fiatalok vezetővé nevelése létfontosságú a cserkészet jövője számára. A mozgalom jellemformáló sajátossága nagyon hasznos az ifjúságnevelésben. A cserkészfogadalom pedig egy olyan örök elköteleződés, amely az elsőbálozók életét is végigkíséri majd, és mindannyian bízunk benne, hogy az ő gyermekeik is a jelenlegi magyar hagyományok tiszteletében fognak felcseperedni.

“Mindenhol jó, de a legjobb Clevelelandben.” – Dr. Vajtay István második otthonának tartja a várost, amelyet az Isten-, a haza-, az embertárs- és a magyarságszolgálat oltárán tett áldozatok tartottak meg mostanáig a nemzet fő bástyájának. Cleveland – ez a szó több mint egy évszázada többet jelent egy amerikai városnévnél. A Kárpát-medencétől jóval messzebb otthonra találó nemzettárrsakat jelentette, és jelenti ma is. A külföldi magyarság fővárosa nem attól büszkesége a világnemzetnek, mert sokan települtek le magyarok, hanem azért, ahogyan felépítették új otthonukat a régi magyar értékek nyomán. A Külföldi Magyar Cserkészszövetség alelnöke kiemelte, hogy az alapítók kulcsfontosságúak, de az utánuk következő generációk talán még többet tettek: az egyre növekvő asszimilációval sikeresen harcoltak. Ha ez nem így lett volna, akkor nem ünnepelné 70. születésnapját a clevelandi cserkészet.

Mészáros Andrea meghatódva szólt a közönséghez, miután átvette a Csodaszarvas-Díjat. Az elismeréssel a CSBK  Andrea életreszóló cserkész tevékenységet kívánta megköszönni. “Pont most, ebben a virtuális világban van nagy szükség egy őszinte, szeretetre alapozott ifjúsági közösségre.” – 63 év telt el azóta, hogy édesapja először cserkész foglalkozásra kísérte. A körülmények sokat változtak, de a mozgalom jeligéje ugyanaz maradt: Isten, haza, magyarság, embertársi szeretet és tisztelet. A személyes kapcsolatok az évtizedek során csak jobban felerősödtek, és talán még jobban szomjaznak rá az emberek, mint valaha.

Csajka Tamás kiváló vezetői képességével magaslik ki a clevelandi cserkészek közösségéből. “A cserkész munkát azért csináljuk, mert hiszünk benne.” – Példaképeket, erkölcsi normákat kapott a cserkészettől. A felvidéki Kassán nőtt fel, egy olyan Szlovákiához tartozó magyar városban, ahol a magyarságát megélni nem volt a legegyszerűbb. Életreszóló elköteleződést jelentett számára, amikor a tindédzser évei elején fogadalmat tett.  Gyermekei már Clevelandben születtek, az első táborukon már néhány hónapos korukban túl voltak. Őket is a cserkész törvények tiszteletére, és arra neveli, hogy felnőttként szívesen munkálkodjanak egy jobb világért, a magyar közösségért.

Minden bizonnyal az elsőbálozók számára, illetve a büszke szüleik számára lesz a legmaradandóbb élmény a 2021-es bál. A 34. számú Zrínyi Ilona leánycserkészcsapat három tagja húzott fehér ruhát a keringőhöz. Pigniczky Enese, Turóczi Kinga és Halácsy Réka több mint egy évtizede cserkészkednek, szüleik vagy idősebb testvéreik példáját követve. Enese és Kinga különösen türelmetlenül várta, hogy ünnepélyes keretek között bemutatkozhasson a közösségnek, hiszen az előző két bált a pandémia virtuális térbe kényszerítette. A hagyományokhoz híven a táncparkettre lépett a Clevelandi Cserkész Regös Csoport, egy újonnan koreografált palotást adtak elő. A táncok betanításáért Solomon Ilonát, Szentkirályi Hannát és Tihanyi Lászlót illeti köszönet.

A Cserkészbállal visszatért a pezsgő közösségi élet Clevelandbe, bízunk benne, hogy a mulatságokat és a nagyszabású személyes találkozások örömét többé nem kell ilyen hosszú időre nélkülöznie a magyarságnak.

Dorgay Zsófia, Bocskai Rádió

Fényképek a 2021. 64. Clevelandi Cserkészbálról itt megtekinthetőek.