Bojte Csaba atya Szt. Imre 0002015. március 22-e jeles nappá vált a Cleveland és környékén élő magyarok számára.  Nagy megtiszteltetést jelentett számunkra, hogy főtisztelendő Böjte Csaba ferences atyát és kísérete, a Szent Ferenc Alapítvány kuratóriumának jeles tagjait, Dr. Madarassy Ágnest és a már múlt októberben itt köztünk megjelent Csák Jánost üdvözölhettük körünkben.  A Szent Imre templom a 11 órai ünnepi szentmisére megtelt, több mint 300 résztvevővel, a hívekkel, a vendégekkel, a cserkészekkel.  A cserkész-regösök színes székely népviseletben vonultak be a szentmise kezdetén.  Böjte Csaba atya szívhez szóló, sajátos stílusú szentbeszéde hosszú időre lelki táplálékot adott számunkra a szeretetről, a békességről, a nehézségekkel való megküzdésről és a lelki nyugalomról, mind haladva a Jézust kereső úton.  Csaba atya barátságos szavai melegséggel töltötték el a misén résztvevők szívét.  A Magyar Himnusz és a Székely Himnusz zárta a templomi szertartást és töltötte be a templom belső terét 320 ember énekhangján.

A szentmise után a Szent Imre Egyházközség dísztermében 302 személyre szépen megterített, virággal ékesített asztalok várták a vendégeket és az Egyházközség asszonyai szerény, de annál ízletesebb gulyás-lángos ebédet szolgáltak fel a termet teljesen megtöltő vendégeknek.  Böjte Csaba atya nyitotta meg az ebédet az asztali áldással, ami után a jelenlévő gyermekek a hívek szeretete és tisztelete jeléül megajándékozták őt egy-egy szál virággal, amelyeket Csaba atya azonnal egy csokorba font.  Az ebéd befejeztével Csaba atya egy kislányt bízott meg azzal, hogy az összeállított szép csokrot helyezze el a templom Szűz Mária oltárán.  Odasúgta a kislánynak: “Mondd meg a Szűzanyának, hogy ezt Csaba atya küldte”.  A kislány megilletődve tett eleget Csaba atya kérésének.

Bojte Csaba atya Szt. Imre 031Az ebéd folyamán Csák János úr ismertetést adott hármuk útjáról és a Szent Ferenc Alapítvány munkájáról, az immár 82 erdélyi és magyarországi gyermekotthon alapításáról és működéséről.  Ezután Csaba atya a különböző otthonokba befogadott gyermekekkel való munkájukról mesélt, fényt vetítve nem csak a mindennapi kihívásokra, de egyaránt a sikerekre, lenyűgözően ecsetelve felidézett konkrét életpéldákkal.  Jótékony célú ebédünk alatt a megjelentek szívből jövő adományaikkal járultak hozzá Csaba atya messze ható és emberszerető tevékenységeihez. Az ebéd folyamán a jelenlévők egy tekintélyes összeget elért szeretetadományt gyűjtöttek össze a Szent Ferenc Alapítvány munkájának támogatására.  Az ebéd után a Nyugatoldali Magyar Evangélikus Templom, az úgynevezett Kis Magyar Kórusa, egy szép énekszámmal köszöntötte Csaba atyát, akinek az énekhangok ennek nyomán a meghatottságtól könny jelent meg a szemében.

Ez, a Nagyböjt 5-ik vasárnapja és az idei tavasz első vasárnapja számunkra ezért emlékezetesé vált.  Köszönjük Böjte Csaba atyának, hogy eljött hozzánk, jelenlétével megtisztelt, lelki táplálékkal gazdagított.  Különösen nagy megtisztelés volt számunkra az, hogy az út szervezői szerény templomunkat, a clevelandi Szent Imre templomot választották clevelandi látogatásuk középpontjává.  A Szent Imre hívek pedig szeretettel és odaadó munkájukkal, összedolgozva, egy ízletes ebéd keretében a méltó és körültekintő házigazda szerepét töltötték be.  Hálásak vagyunk a jó Isten gondviselő szeretetének, hogy ilyen emlékezetes eseményben részesülhettünk.

-Peller Ildikó

Kattints ide megnézni a fényképeket a nap eseményeiről.