A Cserkész Barátok Köre idén egy kisebb ceremónia keretein belül jutalmazta a magyar cserkészeket kiváló munkájukért. Györky Judit, Szentkirályi Mihály és Stróber Ilona vezető személyiségei a clevelandi cserkészmozgalomnak, igazán méltóak a közösség elismerésére. Átlagos körülmények között a Cserkészbál, Cserkészebéd vagy a Cserkésznap szokott lenni az a rendezvény, ahol átadásra kerülnek a Csodaszarvas-díjak, azonban ilyen nagyszabású alkalomra az egészségügyi helyzet miatt most nem volt engedélyük.

A videó felvétel a ceremóniáról itt megnézhető.

Augusztus 31-én a Szent Imre egyházközség dísztermében Horváth Mihály, a Cserkész Barátok Körének az elnöke köszöntötte az egybegyűlt hozzátartozókat, cserkészvezetőket, és szólította színpadra a három jelöltet. Az elismeréseket tavasszal, a 64. Cserkészbálon tervezték átadni, ám mindez csak némabál formájában tudott akkor megvalósulni. A szeptemberi nagyrendezvényük, a Cserkésznap, szintén a jövő évre tolódott, viszont az eme cserkészvezetőket megillető dicséretet nem szerették volna elhalasztani. A Bocskai Rádió felvételén keresztül pedig minden clevelandi tud csatlakozni, és együtt örülni a cserkészekkel.

A Csodaszaravas Díj a legmagasabb cserkészelismerés a CSBK-tól, a cserkészcsapatok fenntartó testületétől. Három kategóriában lehet jelölést benyújtani: Cserkészbarát, vagyis olyan személy részesülhet benne, aki nem cserkész, de elősegíti és támogatja a mozgalmat, képzett Cserkészvezető, aki legalább 3 éve aktívan dolgozik a cserkészetért. Az Életreszóló Teljesítmény tulajdonosa pedig az lehet, aki minimum 25 éve tevékenykedik a clevelandi cserkészetben. A magyarság közel 70 éves clevelandi múltja alatt eddig 73 cserkészvezető kezébe került elismerés. A díj elnevezése az 1993-ban Magyarországon, Gödöllőn megrendezett IV. Dzsembori (Cserkész Világtalálkozó) hivatalos jelvényéből ered.

Lord Robert Baden-Powell, a világ cserkészet alapítója, ezen az eseményen a következőket mondta:” Úgy tekintsétek a csodaszarvast, mint az igazi cserkészszellemet, mely csak előre és fölfele tud ugrani, mindig újabb és újabb akadályok felé hajtva téged, új kalandok felé, hogy megtaláld a cserkészet magasabb rendű eszményeit – olyan életcélokat, melyek boldoggá tesznek téged. Ezek a célok: kötelességteljesítés Istennek, hazádnak és embertársaidnak, a cserkésztörvények hű követésével. Ilyen módon segítesz abban, hogy Isten országa – a béke és jóakarat birodalma – megvalósuljon a földön.” Baden-Powell szavai ma is megérinthetik lelkünket, hiszen a csodaszarvas üzenete ősidők óta nem évült el.

A jelölteket egy héttagú bizottság választotta ki a 14 évet betöltött cserkészek javaslatai alapján. Bemutatjuk az első díjazottat: Györky Judit a 34-es számú Zrínyi Ilona leánycserkészcsapat tagja kiskora óta. Mint őrsvezető, rajvezető és cserkésztiszt példamutató életet él. A cserkészprogramokon túl részt vállal egész évben a központi, templomi feladatokban, illetve mindabban, ami a helyi magyar kis társadalom életét támogatja. Judit színvonalas vezetőképző hétvégéket tartott a clevelandi körzetben, hogy tovább fejlessze az érdeklődő fiatalok tudását. A Regös Csoportnak egykori szertárosa, és a CSBK rendezvényein is bemutatja vezetői tehetségét. A Cserkészebéd egyik főszakácsa, a Cserkésznapokon pedig logisztikai, szervezési képességével biztosítja a konyhák működését. Ezek mellett a CSBK-ban pénzügyi ellenőr szerepben is jelen van.

Szentkirályi Mihály a 14-es Görgey Arthur cserkészcsapathoz tartozik. Az elmúlt 10 évben kiváló jobbkeze volt a mindig aktuális csapatparancsnokoknak. Mihályra nagy felelősség hárult, amikor helyettesítette a parancsnokot, de kiválóan helyt állt minden alkalommal. Irányított mint napostiszt, felügyelte a fiatalok által előkészített programokat. Idejét hétvégente és nyaranta is gyakran áldozta a magyar ifjúság nevelésére, legyen az

egyhetes csapattábor vagy hétvégi kirándulás. Hosszú évek óta keresztül tagja a CSBK választmányának, és besegít ott, ahol szükség van rá. Munkája példát adhat minden cserkészvezető számára.

Stróber Ilona Mihályhoz hasonlóan négyéves kora óta cserkészkedik a 34. sz. Zrínyi Ilona leánycserkészcsapatban. Az 1990-es évek elején négy évig volt a Regös Csoport egyik vezetője. Sőt, két évig egyedül vállalta ezt a felelősséget. Egy ideig Magyarországon élt férjével, majd visszaköltözése után hamarosan felkérést kapott a csapatparancsnoki pozícióra. Bátran állt a nagy kihívás elé a clevelandi cserkészek érdekében. A csapatvezetés mindennapi munkát kívánt tőle, a lányokat kirándulni vitte, nevelte, táboroztatta, és közben rendszeresen ott volt a heti összejöveteleken is. Ili a CSBK rendezvényein is lelkes és odaadó vezetőként működött együtt a tagokkal.

Az elismerésen felül a közönség vastapssal jutalmazta a kitüntetetteket, a díjazottak pedig szóltak pár szót. Elsősorban szüleiknek és cserkészvezetőiknek mondtak köszönetet, hogy gyermekkoruk óta tagjai lehetnek a cserkészmozgalomnak. Hálájukat fejezték ki a családtagjaiknak, hogy nem csak tolerálják, de támogatják a cserkészetben végzett munkájukat, hiszen kötelezettségeik nem kevés időt igényelnek.

A Bocskai Rádió munkatársai, követői és a clevelandi magyar közösség nevében ezúton is gratulálunk Györky Juditnak, Szentkirályi Mihálynak és Strober Ilonának! Köszönjük a fiatal generációért végzett fáradhatatlan munkájukat, bízunk benne, hogy a jövőben is alázattal és meggyőződéssel fogják munkálni a magyar kultúra megmaradását a diaszpórában. Isten segítse őket ebben! Jó munkát!

Dorgay Zsófia

Bocskai Rádió

Kárpátalja