A clevelandi cserkészcsapatok és a csapatok fenntartó testülete, a CSBK (Cserkész Barátok Köre) a szokásos cserkész ebédjét az idén 2017. február 26-án tartotta a Szent Imre templom dísztermében. Az eseményen a cserkészeken kívül nagyon sok érdeklődő vett részt, ahol háromszáznál is többen voltak jelen, így nem csoda, hogy mondhatni zsúfolásig megtelt a templom díszterme. Az idei ebédet az új CSBK elnök, Horváth Mihály cscst. nyitotta meg köszöntő szavaival, melyben háláját fejezte ki a jelenlévőknek, a támogatóknak, hogy fontosnak tartják a cserkészetet és annak fennmaradását itt, a diaszpóra magyarság körében is.

A köszöntő szavak után kezdődhetett a finomabbnál finomabb falatok elfogyasztása, amelyek Tábor Kiki és Györky Judit irányítása alatt készültek el majd sok szorgos cserkész hathatós és gyors kiszolgálásának köszönhetően fogyaszthatott el a tisztelt vendégsereg. De mivel nem csak étkekkel él az ember, így a cserkészek arról is gondoskodtak, hogy megmaradásuk fontosságának létét és komoly szerepét is indokolják. Így az egybegyűlteknek örömmel mutatta be Cleveland Körzet Parancsnoka Mészáros Andrea cscst. a 16 újonnan kiképzett vezetőket. Az új vezetőknek gratulálunk és lankadatlan lelkesedést kívánunk a felelősségteljes munkához!

Az ebéd során adták át a CSBK részéről a Cserkészvezető Csodaszarvas Díjat is. Az idei év kitüntetettje Táborné Szentkirályi Bea, aki nemrégiben adta át a CSBK elnökségi tisztségét, de emellett vagy még inkább ezen kívül is kiemelkedően fontos munkát végzett főképp a clevelandi cserkész életben és azt meghaladva is. Munkásságának része volt, hogy 1989-től elkezdett tanítani a Clevelandi Magyar Iskolában, ahol összesen az évtizedek alatt tíz évet is tanított és két évig igazgató is volt. Ugyanakkor a KMCSSZ különböző táboraiban is nyaranta szolgálatot teljesített, illetve a Magyar Iskola táborban hosszú éveken át számíthattak segítségére. A KMCSSZ-ben mai napig több programra és táborra a felelősségteljes és pontosságot igénylő bejelentkezések regisztrálását ő végzi. Amikor pedig 2010 végén felkérték, hogy legyen a CSBK elnöke, ezt bátorsággal, kitartással vállalta a feladatot és tett eleget mindezeknek múlt év decemberéig.

Az ünnepélyes kitüntetés során Horváth Mihály, a CSBK elnöke a kitüntetett méltatása képpen egy cserkészvezető szavait idézte- akit nem nevezett meg név szerint: “Bea kiváló elnök volt. A CSBK-t nyugodt és megfontolt vezetéssel irányította… A nehézségek során is (mint például a Szent Imre templom bezárása alatt), amikor a cserkész otthonunk is veszélybe került – sikeresen áthidalta azokat az éveket, ameddig újra kinyitották a templomot. ” Táborné Szentkirályi Bea, miután átvette a kitüntetést, ünnepi beszédében kiemelte azt, hogy hálás azért, hogy szülei nem csak magyarnak nevelték őt, hanem szinte természetes volt, hogy rögtön cserkésznek is. Ahogy ő fogalmazott mostanáig felelősségteljes, élen járó helyen segített, most a hétköznapokba visszalépve, de továbbra is éli és teszi, hogy ahol tud, segít. A kitüntetettnek ez úton gratulálunk és a továbbiakra pedig erőt, hogy a megkezdett munkát bár most más keretek közt, de továbbra is jó szívvel tudja végezni.

Az étkezés alatt fényképvetítés is volt a tavalyi három hetes Cserkész Regös Csoport kutató körútjukról Magyarországon, Délvidéken és Erdélyben. Majd Tábor Mátyás cst., a Regös Csoport egyik vezetője, pár szóban megköszönte mind azoknak, akik anyagi támogatássukkal lehetővé tették ezt az utat.

Az ebéd folytatásában átadásra került az a “szerény” adomány is, amelyet a Sík Sándor Cserkészpark gyengélkedőjének újraépítésére szánt a Bocskai Rádió és ennek érdekében előzőleg egy gyűjtést is szerveztek egy előadó est keretében még januárban. A $2,000-os adományt Csibi Loránd adta át a Bocskai Rádió részéről Nádas Krisztinának, aki a KMCSSZ pénzügyi alapjának ügyvezető elnöke. Miután a KMCSSZ nevében hálásan megköszönte az ügyvezető elnök az adományt, felhívta arra a figyelmet, hogy bár egy nagyobb hangvételű támogatást vehettek át most, de mivel sok költségbe kerül a gyengélkedő újraépítése, így tovább is folytatódik a gyűjtés.

A program során a cserkészek a 14. sz. Görgey Arthur fiú csapat tavalyi nyári táboráról egy Kozmon Gyula st. által összeállított kis filmet osztottak meg a közönséggel, amely azt bizonyítja, hogy cserkésznek lenni jó, érdemes ezt az életformát vállalni, érték megőrző kútforrás és mindezek mellett jó móka is egyben. Mindezekre alapozva bátorították a jelen lévőket (főképp a fiatalokat), hogy aki csak akar, bátran csatlakozzon. Hiszen a jövő magyarságának léte és biztosítása a mostani szülők és fiatalok kezében van. Emellett dr. Szentkirályi Endre cscst., aki az idei nyugatparti táborozásnak az utazásért felel, bemutatta a tervet, hogy hova mennének az idén a csapatok táborozni Kaliforniában, ahova jelenleg kb. 50-en jelentkeztek. Befejezésül a 34. sz. Zrínyi Ilona leány cserkészcsapat kisorsolt több szép ajándékot a tombolán a vendégek nagy örömére. 

Egy tartalmas délutánban volt része annak, aki részt vett a cserkészek ebédjén. Felemelő érzés volt látni, hogy a dísztermet mind a cserkészet iránt elkötelezett idősek, fiatalok, gyermekek töltötték meg, hiszen a szülőföldtől elszakadva különösen fontos szerepet tölt be a nyelv, a hagyományok és az igaz értékek megőrzésében a cserkészet. Kívánunk továbbra is ehhez jó munkát!

Pethő Krisztina, Clevelandi KCSP

Kattints ide megtekinteni képeket a 2017-es Cserkészebédről.