2015. január 6-án, 92 éves korban, meghalt Bárdossy Vilmos cscst.  Vili bá a clevelandi 14. sz. Görgey Arthur cscs. csapatparancsnoka volt 1953-tól 1955-ig.  Ő volt a csapatnak a második parancsnoka. 

Bardossy Vilmos Csoda.dijalA KMCSSZ titkára volt Garfield, NJ-ben 1951-ben és a főtitkára 1957-től 1959-ig.  Hosszú évekig a Vezetőképző segédtiszti és cserkésztiszti táborok előadója volt, főleg a szabályzatokat próbáztatta (1957-59 és 1976-1993). 

A clevelandi cserkészcsapatok Cserkész Barátok Köre fenntartótestületét hosszú évekig anyagilag támogatta.  Egyik szervezője volt az első clevelandi Cserkésznapokon és Cserkészbálokon.  A CSBK 2000-ben kitüntette Vili bát az „Életreszóló Teljesítmény” Csodaszarvas Díjával mindazért, amit tett és alkotott a cserkészetben élete folyamán. 

A gyászmisén 50 egyenruhás cserkész tisztelegve sorfalt állt koporsója mellett.  Gyászolja leányai Erzsébet, Viktória és Mária, akik fiatal korukban a 34. sz. Zrínyi Ilona lcscs. tagjai voltak.  Nyugodjon békén Vili bá.