Balassagyarmaton született 1927-ben, szeptember 11-én. Édesapja Bócsay Jakab, érettségi után 1915-ben az iskola padjából ment katonának. A háború befejezése után rendőrtiszt lett. Mint tartalékos főhadnagyot, apját háborús kitüntetései elismeréseként, 1926-ban vitézzé avatták. Édesanyja, Ebeczky-Nagy Lilla régi Nógrád-megyei katolikus földbirtokos családból származott. Zoltán a Budapesti Fasori Evangélikus Gimnáziumban végezte el a középiskolát. Majd a Görgey Artúr Műszaki Hadapród Iskolából tiszti szakaszparancsnok-ként végzett. 1946-ban, alhadnagyként teljesítette katonai szolgálatát a 6. hadosztály híradó zászlóaljánál, Pápán. Első házasságából két leány apja, Somorjai Zsoltné, Ottilia és néhai Thurzó Sándorné, Sarolta. Magyarországon élnek unokái, Somorjai Zsolt, Somorjai Orsolya, Thurzó Bettina, és hat dédunokája, Molnár Ádám, Somorjai Dalma, Barna, Ákos, Balázs és Réka. A háború befejezése után, 1948-ban Németországba menekült. Onnan 1951-ben Clevelandba került. Tíz évig dolgozott gyárban és egyetemre járt. Ezalatt az idő alatt találkozott Böőr Klárával és 1957 januárban meg is esküdtek. Két lánya született, Bócsay Tóth Klára és Bócsay Ágnes. 1962-ben elhelyezkedett a Dalton & Dalton mérnöki irodánál, ahol út- és vasút- tervezéssel foglalkozott. Később URS Dalton cég lett. Itt dolgozott 43 évig mint tervező mérnök, főmérnök és Vice President. Feleségével együtt több mint 60 évig aktívan részt vettek a magyar cserkészetben. A Külföldi Magyar Cserkészszövetségben több megbízása volt. A KMCSSZ tiszteletbeli elnöke volt. A clevelandi 22. sz. Bessenyei György cscs. parancsnoka volt 1952-53-ban. A Cserkész Barátok Köre az életre szóló fokozatú Csodaszarvas Díjjal jutalmazták 1993-ban a hosszú távú eredményes cserkész munkájáért. Közel 20 éven át a clevelandi magyar iskola érettségi előkészítő osztályainak történelem, irodalom és földrajz tanára volt. A Cserkészszövetség megbízásából 1984-ben megírta “Vázlatos Magyar Történelem” című tankönyvet, ami még ma is használatban van. Kedvenc foglalkozása az utazás volt. Feleségével, családjával, barátaival sokfele utaztak Amerikában, Kanadában, Európában, Karib szigeteken és Mexikóban. Legjobban Floridában, Walt Disney World-ben szeretett lenni, Tóth Benedek és Borbála unokájával együtt. Élete végéig igazi, becsületes, Magyar katona, úri ember és cserkész volt.