Fájdalomtól megtört szívvel, de az Úr Isten akaratában megnyugodva jelentjük, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após és testvér, vitéz FALK VIKTOR, Szent László Lovag, ny. elektromérnök, cserkészcsapattiszt (Külföldi Magyar Cserkészszövetség), a betegek szentségének felvételével 2023. december hó 10-én, életének 92-ik, házasságának 69-ik évében Westlake, Ohioban (USA) visszaadta nemes magyar lelkét Teremtőjének. Gyászolják: felesége Muci (Szabadhegyi), fia Miklós (Digna), leánya Mária, unokája Falk Christian, testvére özv. Pellerné Ildikó és gyermekei Andrea, Miklós, Katalina és Viktor, valamint rokonai és jó barátai itt és az Óhazában.

Viktor Magyarországon, Kecskeméten született 1931. december 16-án szép békés időben, és boldog családi környezetben élte gondtalan gyermekkorát mindaddig, amig a II. Világháború kegyetlen körülményei a családot el nem sodorta Ausztriába a menekült DP-k táborába.

Itt folytatta gimnáziumi tanulmányait és érettségizett. Itt alakult meg az 1. Sz. Mikes Kelemen cserkészcsapat, amelynek alapító tagja lett és tette le a cserkész fogadalmat a Vági tutajút megjárt Dr. Csongor György elött. A cserkészet életének azóta is egy jelentős része lett és legtöbb közeli barátja is innen származott.  Ötödik gimnazista korában lett őrsvezető, majd 1949 nyarán elvégezte a segédtiszti tábort.  Négy és fél év után a család úgy döntött, hogy nem tér vissza Magyarországra a szovjet megszállás és ott uralkodó kommunizmus miatt, és igy 1949 év végén vállalta az Amerikába való kivándorlást.  Viszontagságos kezdet után végre sikerült letelepedni Cleveland, Ohio-ban a magyar lakta Buckeye negyedben. Nemsokára Viktor eleget tett az új haza katonai kötelességnek (U.S. Army 101st. Airborne Division), majd elvégezte az egyetemet (Fenn College-Cleveland State University) megszerezve az elektromérnöki diplomát, és szaktudásával, mint diplomás mérnök 38 éven át több vállalatnál folytatta pályafutását a nyugdíjáig. Feleségül vette szíve szerelmét, Szabadhegyi Mucit, gazdagították a családot két szép gyermekkel, és múlt nyáron ünnepelték házasságuk 68-ik évfordulóját.  A Szent Imre R. Katolikus magyar plébánia templomnál sok éven át szolgált, mint felolvasó és áldoztató.

Bár Viktor hálásan és büszkén szolgálta új hazáját, Amerikát, mint katona és mint jó állampolgár, soha nem feledkezett meg magyar származásáról és identitásáról, hűségesen őrizte és ápolta az anyanyelvét és a magyar hagyományokat, hisz szíve, lelke magyar maradt utolsó leheletéig.  Odaadó lelkesedéssel vállalta az önkéntes munkákat a clevelandi amerikai-magyar közösség sok oldalú életében, akár mint megemlékezéseken ünnepi szónok, vagy a magyar iskola történelem előadója, vagy mint 10 éven át a 14. sz. Görgey Arthur cserkészcsapat parancsnoka, és mint Szent László Rend lovag és annak helyi széktartója, többek között. Számos kitüntetést kapott önkéntes szolgálataiért.

Élete példakép volt mindannyiunk számára. Emlékét őrizzük, mint szerető férj, gondos édesapa és nagyapa, figyelmes testvér és sokak jó barátja.  Büszke volt mindig gyermekeikre, unokájukra, és azok teljesítményeire.

Lelki üdvéért az engesztelő szentmisét a Szent Imre római katolikus magyar plébánia templomban (St Emeric Church 1860 W. 22nd St. Cleveland, Ohio) mutatjuk be 2024. január 6-án, d.e. 11 órakor, majd örök nyugalomra a clevelandi Sunset Memorial Park magyar temetőjébe (North Olmsted, Ohio) helyezzük. A család kívánsága, hogy emlékére szánt adományokat a clevelandi Szent Imre templom javára irányítsuk. (St. Emeric Church, 1860 W. 22nd St., Cleveland, OH 44113.)

Cikk és videó interjú Falk Viktorról ITT megtekinthető.