40 ember, 3 hét, 2 ország. A clevelandi regös csoport 4. körútja július 13-án végződött. Palóc-, székely- és csángóföldeket bejárták június 22 óta, ahol azoknak a néprajzi tájegységek táncaival, hagyományaival és embereivel ismerkedhettek meg.

‘Újra kölcsönösen hatottunk egymásra: a regösök láthatták és tapasztalhatták mind azt amelyről Clevelandban a magyariskolában és cserkészetben hallottunk és tanulunk , a helyiek pedig megerősödtek abban, hogy fontos megtartani hagyományaikat mert azok igazi értékek és vannak akik érdeklődnek irántuk – még messze Amerikában is.’ mondta Pigniczky Eszti cscst., a körút vezetője.

Kazáron már negyedszer járt a Regös Csoport és oda boldogan “hazajárnak.” Továbbá büszkék a clevelandi regös vezetők arra, hogy clevelandi cserkésztestvéreik által ismerhették meg Székelyföldet és a moldvai csángókat. Gyimesben pedig új barátokra találtak, de mégis mintha régen ismerték volna egymást!